Gönderiliyor...
Check-Up Programlarımız

Check-Up Programlarımız

Check-Up Programlarımız

Sağlığınızda ki değişiklikleri belli zaman aralıkları ile takip ederek varolan veya varolma potansiyeline sahip hastalıkları önceden teşhis etme olanağına sahip olabilirsiniz.

Kardiyoloji Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram RF
Lipit Profili (KanYağları) Testleri CRP
Total Kolestrol, HDL, LDL Göğüs Hastalıkları Tetkiki
Trigliserid Solunum Fonksiyon Testi
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Böbrek Fonksiyon Testleri
Testleri Üre
AST, ALT, ALP, Kreatinin
GGT Hepatit Markerleri Testleri
Kalp Faktörü Tetkikleri HBsAg
EKG Anti Hbs
EKO Anti-HCV
EFOR (40 Yaş Üstü) Radyolojik Tetkikler
Metabolizma ve Tiroid Fonksiyon Testi PA AC Grafisi
TSH (Akciğer Röntgeni)
FT3, FT4 Poliklinik Muayeneleri
  Kardiyoloji Muayenesi
  Göğüs Hastalıkları Muayenesi
   
   
Çocuk Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram RF
25-OH Vitamin D CRP
AB O + Rh Tayini İdrar Tetkiki
Kalsiyum Tam İdrar
Fosfor Gaita Tetkiki
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Gaitada Yayma Parazit
Total Kolestrol, HDL, LDL Böbrek Fonksiyon Testleri
Trigliserid Üre
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Kreatinin
Testleri Hepatit Markerleri Testleri
AST, ALT, ALP, HBsAg
TSH Anti Hbs
FT3, FT4  
Kalp Faktörü Tetkikleri Poliklinik Muayeneleri
EKG Çocuk Hastalıkları Doktoru Muayenesi
Radyolojik Tetkikler Göz Muayenesi
Tüm Batın USB  
   
   
Erkek Mini Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram CRP
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Böbrek Fonksiyon Testleri
Total Kolestrol, HDL, LDL Üre
Trigliserid Kreatinin
Radyolojik Tetkikler İdrar Tetkiki
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni) Tam İdrar
Tüm Batın US Poliklinik Muayeneleri
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
Testleri  
AST, ALT, ALP,  
TSH  
Kalp Faktörü Tetkikleri  
EKG  
   
   
40 Yaş Üstü Erkek Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram CRP
Vitamin B12 İdrar Tetkiki
25 -OH Vitamin D Tam İdrar
HbA1c Gaita Tetkiki
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Gaitada Gizli Kan
Total Kolestrol, HDL, LDL Hepatit Markerleri Testleri
Trigliserid HBsAg
Böbrek Fonksiyon Testleri Anti Hbs
Üre Anti-HCV
Kreatinin HIV Ab + p24
Ürik Asit Tümör Markerleri
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Total PSA
Testleri Serbest PSA
AST, ALT, ALP CEA
TSH Ca 19-9
Kalp Faktörü Tetkikleri Poliklinik Muayeneleri
EKG Göz Hastalıkları Muayenesi
Radyolojik Tetkikler Dahiliye Muayenesi
Tüm Batın USB Ürolojik Muayene
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni) Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
   
   
40 Yaş Altı Erkek Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram CRP
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Gaita Tetkiki
Total Kolestrol, HDL, LDL Gaitada Gizli Kan
Trigliserid Hepatit Markerleri Testleri
Böbrek Fonksiyon Testleri HBsAg
Üre Anti Hbs
Kreatinin Anti-HCV
Ürik Asit HIV Ab + p24
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon İdrar Tetkiki
Testleri Tam İdrar
AST, ALT, ALP Poliklinik Muayeneleri
TSH Göz Muayenesi
Kalp Faktörü Tetkikleri Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
EKG  
Radyolojik Tetkikler  
Tüm Batın USB  
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni)  
   
   
Erkek VIP Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram CRP
Kalsiyum Gaita Tetkiki
Vitamin B12 Gaitada Gizli Kan
Ferritin Gaitada Yayma Parazit
Demir, Demir Bağlama İdrar Tetkiki
25 -OH Vitamin D Tam İdrar
HbA1c Hepatit Markerleri Testleri
Lipit Profili (KanYağları) Testleri HBsAg
Total Kolestrol, HDL, LDL Anti Hbs
Trigliserid Anti-HCV
Böbrek Fonksiyon Testleri HIV Ab + p24
Üre Tümör Markerleri
Kreatinin Total PSA
Ürik Asit Serbest PSA
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon CEA
Testleri Ca 19-9
AST, ALT, ALP, LDH AFP
GGT Metabolizma ve Tiroid Fonksiyon
Kalp Faktörü Tetkikleri Testleri
EKG TSH
EKO FT3, FT4
EFOR (40 yaş üstü) Poliklinik Muayeneleri
Radyolojik Tetkikler Göz Hastalıkları Muayenesi
Tüm Batın USB Dahiliye Muayenesi
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni) Ürolojik Muayene
Göğüs Hastalıkları Tetkiki Kardiyoloji Muayenesi
Solunum Fonksiyon Testi Göğüs Hast Muayenesi
  Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
   
   
Kadın VIP Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram CRP
Kalsiyum RF
Vitamin B12 Gaita Tetkiki
Ferritin Gaitada Gizli Kan
Demir, Demir Bağlama Gaitada Yayma Parazit
25 -OH Vitamin D İdrar Tetkiki
HbA1c Tam İdrar
Lipit Profili (KanYağları) Testleri  
Total Kolestrol, HDL, LDL Hepatit Markerleri Testleri
Trigliserid HBsAg
Böbrek Fonksiyon Testleri Anti Hbs
Üre Anti-HCV
Kreatinin HIV Ab + p24
Ürik Asit Tümör Markerleri
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Ca 125
Testleri Ca 19-9
AST, ALT, ALP, LDH Ca 15-3
GGT CEA
Kalp Faktörü Tetkikleri AFP
EKG Metabolizma ve Tiroid Fonksiyon
EKO Testleri
EFOR (40 yaş üstü) TSH
Radyolojik Tetkikler FT3, FT4
Tüm Batın USB Poliklinik Muayeneleri
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni) Göz Hastalıkları Muayenesi
Meme USG Dahiliye Muayenesi
Digital Mamografi Diyetisyen Muayenesi
Göğüs Hastalıkları Tetkiki Kardiyoloji Muayenesi
Solunum Fonksiyon Testi Göğüs Hast Muayenesi
Jinekolojik Tetkik Kadın Doğum Muayenesi
Pap Smear Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
   
40 Yaş Üstü Kadın Check-Up
Kan Testleri Jinekolojik Tetkik
Açlık Kan Şekeri Pap Smear
Hemogram Tümör Markerleri
Vitamin B12 Ca 125
25 -OH Vitamin D Ca 15-3
HbA1c Gaita Tetkiki
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Gaitada Gizli Kan
Total Kolestrol, HDL, LDL İdrar Tetkiki
Trigliserid Tam İdrar
Böbrek Fonksiyon Testleri Hepatit Markerleri Testleri
Üre HBsAg
Kreatinin Anti Hbs
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Anti-HCV
Testleri HIV Ab + p24
AST, ALT, ALP Poliklinik Muayeneleri
TSH Göz Hastalıkları Muayenesi
Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri Dahiliye Muayenesi
Sedimantasyon Kadın Doğum Muayenesi
CRP Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
Kalp Faktörü Tetkikleri  
EKG  
Radyolojik Tetkikler  
Tüm Batın USB  
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni)  
Bilateral Meme USG  
Digital Mamografi  
   
40 Yaş Altı Kadın Check-Up
Kan Testleri Jinekolojik Tetkik
Açlık Kan Şekeri Pap Smear
Hemogram Tümör Markerleri
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Ca 125
Total Kolestrol, HDL, LDL Ca 15-3
Trigliserid Gaita Tetkiki
Böbrek Fonksiyon Testleri Gaitada Gizli Kan
Üre İdrar Tetkiki
Kreatinin Tam İdrar
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon Hepatit Markerleri Testleri
Testleri HBsAg
AST, ALT, ALP, LDH Anti Hbs
TSH Anti-HCV
Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri HIV Ab + p24
Sedimantasyon Poliklinik Muayeneleri
CRP Kadın Doğum Muayenesi
Kalp Faktörü Tetkikleri Dahiliye Muayenesi
EKG Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
Radyolojik Tetkikler  
Tüm Batın USB  
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni)  
Bilateral Meme USG  
   
Kadın Mini Check-Up
Kan Testleri Enfeksiyon ve Romatizma Tetkikleri
Açlık Kan Şekeri Sedimantasyon
Hemogram CRP
Lipit Profili (KanYağları) Testleri Böbrek Fonksiyon Testleri
Total Kolestrol, HDL, LDL Üre
Trigliserid Kreatinin
Radyolojik Tetkikler İdrar Tetkiki
PA AC Grafisi (Akciğer Röntgeni) Tam İdrar
Tüm Batın US Poliklinik Muayeneleri
Meme USG Check-Up Uzm Hekim Değerlendirmesi
Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyon  
Testleri  
AST, ALT, ALP,  
TSH  
Kalp Faktörü Tetkikleri  
EKG