Gönderiliyor...
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları

Hastalık etkeni olarak karşımıza çıkan mikroorganizmaların insan vücudunda yarattığı her türlü enfeksiyonel hastalığın teşhis ve tedavisi,ayaktan ve yatarak sağlanmaktadır.Bir çok branşla multidisipliner yaklaşımlarla çalışan enfeksiyon hastalıkları bölümümüz ayrıca hastane enfeksiyonlarının kontrolünün takipçisidir. Özellikle laboratuvar imkanlarının teşhiste büyük destekçisi olan enfeksiyon hastalıkları,güncel mikrobiyolojik bilgi ve deneyimiyle hastanemize artı bir kazanım sağlamaktadır.

Biyokimya,mikrobiyoloji, toxikoloji, allerji, immünoloji, moleküler biyoloji, elektroforez, koagülasyon testleri aracılığıyla tüm vücut sistemlerimizdeki enfeksiyonlarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

  • Ateşli hastalıklar
  • Bulaşıcı hastalıklar
  • Hepatitler
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • Gastroenteritler (ishal)
  • AIDS
  • Brusella, Salmonella enfeksiyonları
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Yumuşak doku enfeksiyonları
  • Menenjit