Gönderiliyor...
Üroloji
Üroloji

Kadınlar da böbrekler, idrar yolları ve mesaneyi; erkeler de ise hem böbrekler, idrar yolları, mesane  hem de üreme yolları hastalıklarının teşhis ve tedavilerini sağlayan üroloji bölümümüzde güncel bilgi ve yöntemler kullanılmaktadır.

 • Prostat hastalıkları tedavisi
 • TRUSG Yöntemiyle prostat biyopsisi
 • Endoskopik ve Laparoskopik cerrahi
 • Cerrahi Sünnet
 • İnmemiş Testis tedavisi
 • Üroflovmetri Testleri
 • Testis tümörü
 • BPH (Benign Prostat Hipertrofisi-İyi huylu prostat büyümesi)
 • Radikal sistoprostatektomi
 • İyi huylu Prostat büyümesinde (kapalı) TUR ile tedavi
 • İyi huylu Prostat büyümesinde açık cerrahi ile tedavi
 • Üriner diversiyon
 • Genitel siğiller
 • Penil Protez
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları
 • Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Sertleşme ve ereken boşalma tedavisi
 • Erkek infertilitesi(kısırlık) tedavisi
 • Laparoskopi ile tedavi
 • Perkütan Nefrolitotomi (Böbrek ve idrar yolu taşlarında kapalı yöntemle tedavi)
 • Üreter taşlarında endoskopik (kapalı) tedavi
 • Gece işemesi tedavisi
 • Ürolojik enfeksiyonlar
 • Ürolojik travmalar
 • İşeme Bozuklukları
 • Üretral akıntı incelemesi (penisten)
 • Prostat sekresyonunun (akıntısının) incelenmesi
 • Üst üriner siteme perkütan girişimler
 • Üreterorenoskopi (endoskopik-kapalı yöntemle)
 • Vezikoüreteral Reflü tedavisi (VUR)
 • Hipospadias tedavisi (peygamber sünnetli-doğuştan sünnetli hastalardaki cerrahi onarım)
 • Mesane hastalıkları ve cerrahisi
 • Aşırı aktif mesane
 • Üriner fistüller
 • Penis anormallikleri
 • Sistosel (mesane sarkması)
 • Böbrek tümörleri, mesane tümörleri, prostat kanseri tedavileri