Gönderiliyor...
Çocuk Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları

Hastanemizde çocukların doğumundan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar (0-18 yaş) tüm muayene, takip ve tedavileri (ayaktan ve yatarak ) yapılmaktadır.
Hastanemizde prematüre bebekler için, riskli gebelik doğumları, erken doğumlar ya da ani sağlık sorunları ile karşılaşılması ihtimaline karşı, yenidoğan yoğun bakım ünitemiz mevcut olup  anne adayları için güven verici bir rahatlık sağlamaktadır.Yataklara ait ventilatör, monitörizasyon ve küvöz desteği ile teknolojik olanaklar yenidoğan yoğun bakım ünitemiz hizmetinizdedir.

 • Sağlıklı çocuk takip ve muayeneleri
 • Koruyucu hekimlik,aşı takip ve uygulamaları
 • Çocukluk çağı taramaları
 • Üst ve Alt solunum yolu hastalıkları tedavisi
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Tiroid bezi (guatr) hastalıkları takip ve tedavisi
 • Allerjik hastalıklar,Astım tanı,tedavi ve takipleri
 • Allerji Testleri
 • 6 Yaş üstü çocuklar için Solunum Fonksiyon Testi(Spirometri)
 • Kronik hastalıkların takip ve tedavisi
 • Büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi
 • Çocuklarda Boy Kısalığının teşhis ve tedavisi
 • İştahsız  ve zayıf çocuklar için tarama,tanı ve tedavi
 • Beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri
 • İdrar Kaçırma (primer Enürezis Nokturna) tedavisi
 • Yenidoğan hastalıkları
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, küvöz
 • Fototerapi (Yenidoğan sarılığı tedavisi)
 • Çocuklara özel check-up programları
 • Acil müdahale gerektiren çocukların değerlendirilmesi